Ciemne ścieżki

KSU

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 1725 z dn. 20.02.2015
pobyt na liście 10 not.
najwyższa pozycja 15 [×1]
pobyt w TOP20 4 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 13 pkt.